Bedrijfsgerichte principes en richtlijnen

 • Maarten van LeeuwenVeiligheid en welzijn van onze medewerkers, klanten en partners is onze eerste prioriteit.
 • Tevredenheid van onze klant is niet voldoende. Onze klanten moeten in de wolken zijn.
 • Ons doel is om de ‘beste’ leverancier van industriële systemen en diensten te zijn. Hiervoor  moeten we voortdurend verbeteren en daarom voortdurend veranderen. We willen in deze business een vaste waarde zijn en juist daarom richten we ons op lange termijn en voortdurende verbeteringen, research en development.
 • Onze medewerkers zijn ons enige wezenlijke aktief. We streven ernaar om de allerbesten in termen van talent, ingesteldheid, ethiek en klantgerichte oriëntatie aan te werven. We zijn uiteraard een bedrijf dat 100% gelijke kansen biedt.
 • We streven naar een hoog niveau van ethiek. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We geven fouten toe en verbeteren ze. We communiceren niets - intern of extern -  waar we zelf niet in geloven. Dit betekent echter niet dat we onze vuile was moeten buiten hangen.
 • We communiceren op basis van ‘noodzaak om te weten’  - intern en vooral extern. Dit geldt in het bijzonder voor gevoelige informatie van onze klanten.
 • Conflicten, intern of extern, zijn onvermijdelijk. We beschouwen ze als een kans om ons systeem te verbeteren. Conflicten lossen we op dankzij open en eerlijk overleg, met als leidraad het standpunt van de ander begrijpen en eerlijk te zijn. Eerlijkheid tegenover de andere, maar ook tegenover onszelf.
 • Prijs als zodanig is niet een criterium voor aankoop van een component of een oplossing. Waar het om gaat is de totale kost. We streven naar exclusieve leveranciers en werken op basis van lange termijn relaties in loyauteit en vertrouwen.
 • We verbeteren voortdurend het systeem van onze verkoop, engineering, productie en services, om kwaliteit en productiviteit te verbeteren en dus voortdurend kosten te verlagen.
 • Al onze medewerkers krijgen ieder jaar minimum 3 dagen interne en/of externe opleiding.
 • Onze medewerkers zijn hoog getalenteerde en ervaren volwassenen die geen behoefte hebben aan toezicht, maar aan leiderschap. Onze managers zijn leiders die het team samen brengen, en ervoor zorgen dat het team de doelstellingen kent, begrijpt en de nodige tools, infrastructuur en training heeft om die te verwezenlijken.
 • We zullen nooit iemand ontslaan omdat we in efficiëntie gwonnen hebben of omdat we welke verbetering dan ook verwezenlijkt zouden hebben.
 • Departementen zijn een noodzakelijke kwaad in elke organisatie. Mensen in onderzoek, engineering, verkoop, productie, assemblage en installatie bij de klant moeten samenwerken als een team om problemen te voorzien, te voorkomen, of op te lossen.  We zien onze collega’s als interne klanten. Perfecte interne dienstverlening is een noodzakelijk en essentiële voorwaarde voor perfecte externe dienstverlening.
 • Problemen, vergissingen en defecten worden nooit veroorzaakt door individuelemedewerkers, maar door ons bedrijf op zijn geheel. Problemen moeten worden gezien als een kans om ons systeem te verbeteren. Daarom mogen problemen niet verborgen of verdoezeld worden maar moeten juist aan het licht gebracht worden zodat we kunnen verbeteren.
 • Variabele beloning, bonussen en gratificaties zijn gebaseerd op de prestaties van ons team en bedrijf en niet op individuele verwezenlijkingen. We belonen acties en initiatieven die onze firma verbeteren.
 • Trots op vakmanschap en trots op onze realisaties zijn de belangrijkste motiverende factor voor allen. We doen niet onze best -  we werken professioneel .
 • Al onze activiteiten zijn gestandaardiseerd en gedocumenteerd in procedures waaraan we ons houden. Schrap de woorden ‘normaal gezien’ uit ons bedrijf en uit ons woordenboek. We doen dingen op een welbepaalde manier, of we doen ze niet.
 • We moeten geld verdienen om te overleven maar geld verdienen is niet ons enige doel. In de mate van het mogelijke hebben we een sociale verantwoordelijkheid tegenover mensen en organisaties die het nodig hebben.
 • De toekomst van ons bedrijf en het voortdurend verbeteren is een taak voor iedereen binnen ons bedrijf.

Certificering

Contact

 • Sales +32 (0) 55 33 57 70
  Service +32 (0) 55 33 57 47